Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

 

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
(Παράταση Ισχύος)

(ανοιχτή έως και 9/5/2017, ώρα 16:00)

(για την Πρόσληψη στο Οικοτροφείο Άρτας "ΑΙΟΛΟΣ" ενός (1) ατόμου με την Ειδικότητα "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ" και με Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών) 

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Παράταση

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Παράταση

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (word)

Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου, Ν.1599/1986 (word)
logos
w3c xhtml   w3c css Validator tool
Copyright © 2012 ΕΨΕΠ Powered by OmegaTech