Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιών για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου της  Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» (για το χρονικό διάστημα Ιούλιος έως Οκτώβριος 2016 της τετράμηνης παράτασής του).

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συνοπτικές Οδηγίες

Έντυπο ΑίτησηςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη ενός (1) Υπευθύνου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» (για το χρονικό διάστημα Ιούλιος έως Οκτώβριος 2016 της τετράμηνης παράτασής του).Εκπαιδευτικό Σεμινάριο "Θετική Φροντίδα στην Άνοια"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 8 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην Κόνιτσα εκπαιδευτικό σεμινάριο "Θετική φροντίδα στην Άνοια" με εισηγητή τον κ. Ευάγγελο Παππά, πιστοποιημένο εκπαιδευτή, ψυχίατρο – ψυχοθεραπευτή , έχοντας ως  κύριο στόχο  την παροχή υποστήριξης και ειδικών γνώσεων σε ανθρώπους που έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον άτομα με άνοια, ώστε η καθημερινότητά με τα αγαπημένα τους πρόσωπα να γίνει καλύτερη. Το σεμινάριο είναι δωρεάν, και οι συμμετέχοντες σε αυτό έχουν στη διάθεσή τους όλο το υλικό του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική και έντυπη έκδοση καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε, στο  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Κόνιτσας.

Η Ε.Ψ.Ε.Π. συνεχίζει, όσο μπορεί με ίδια μέσα πλέον, την εκπαίδευση περιθαλπόντων και επαγγελματιών υγείας για "Θετική Φροντίδα στην Άνοια", του καινοτόμου προγράμματος της Alzheimer Disease International και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αλτζχάιμερ.  Ευχαριστούμε  όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία το σεμιναρίου!

Ευχαριστούμε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παραχώρηση του χώρου για την πραγματοποίηση του σεμιναρίου.

Δείτε τις παρακάτω φωτοφραφίεςΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - Ε.Ψ.Ε.Π. 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως τριών (3) μηνών, για την υλοποίηση του Προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που η χρηματοδότηση του πραγματοποιείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφορά σε υπηρεσίες που παρέχονται μέχρι και 30/6/2016.

Ειδικότερα Στοιχεία:

• Τόπος υλοποίησης Προγράμματος: Δήμος Ιωαννιτών

• Τίτλος Προγράμματος: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

• Κοινωνική Δομή/Ειδικότητες:

   Κοινωνικό Φαρμακείο / 1 άτομο ΠΕ Φαρμακοποιών

Το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης της θέσης είναι αναρτημένο στο γραφείο Διοίκησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ- Ε.Ψ.Ε.Π., Καλούδη 8β΄, 2ος όροφος, Ιωάννινα.

Επίσης, η Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού θα βρίσκεται αναρτημένη στις ακόλουθες θέσεις:

• στα γραφεία της Ε.Ψ.Ε.Π., Καλούδη 8β΄, 2ος όροφος, Ιωάννινα και του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Ιωαννιτών, Αβέρωφ 6, 3ος όροφος, Ιωάννινα.

• στις ιστοσελίδες της Ε.Ψ.Ε.Π. (www.epsep.gr), του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. (www.okpapa.gr) και του Δήμου Ιωαννιτών (www.ioannina.gr).

• στα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Ιωαννιτών.

• στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι υποψήφιοι πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

• να είναι έως 30 ετών,

• να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Ε.Ψ.Ε.Π., στην ακόλουθη διεύθυνση: Καλούδη 8β΄, 2ος όροφος, Ιωάννινα, (πληροφορίες καθημερινά από τις 10:00 ως τις 14:00,  τηλ. επικοινωνίας 26510-39820).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαεπτά (17) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 20/4/2016, ημέρα Τετάρτη, μέχρι και 6/5/2016, ημέρα Παρασκευή (όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 10:00 μέχρι ώρα 14:00).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα:

• στα γραφεία της Ε.Ψ.Ε.Π. (Καλούδη 8β΄, 2ος όροφος, Ιωάννινα)

• στην ιστοσελίδα  της Ε.Ψ.Ε.Π. www.epsep.gr

 

                                                                          Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Ε.Ψ.Ε.Π.

                                                                                   Κρανάς Παναγιώτης

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξετε του παρακάτω συνδέσμους:
Περίληψη ανακοίνωσης
Ανακοίνωση
Συνοπτικές οδηγίες
Έντυπο αίτησης


Εκδήλωση με τίτλο «Πράσινη Φροντίδα για Ψυχική Υγεία, Κοινωνική Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη»

την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 και ώρα 19:00 στα Ιωάννινα (Πολυχώρος "Δημήτρης Χατζής")

Διαβάστε περισσότερα ...


Δράση του Οικοτροφείου Άρτας "Αίολος" με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αυτισμού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ 6 ΚΑΙ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Το Σάββατο 
6 και Κυριακή 7 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε το δεύτερο  εκπαιδευτικό σεμινάριο "Θετική φροντίδα στην Άνοια" με εισηγητή τον κ. Ευάγγελο Παππά, πιστοποιημένο εκπαιδευτή, ψυχίατρο – ψυχοθεραπευτή. Σας ενημερώνουμε ότι το σεμινάριο  θα συνεχίσει να πραγματοποιείται κατά τους επόμενους μήνες, έχοντας ως  κύριο στόχο  την παροχή υποστήριξης και ειδικών γνώσεων σε ανθρώπους που έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον άτομα με άνοια, ώστε η καθημερινότητά με τα αγαπημένα τους πρόσωπα να γίνει καλύτερη. Το σεμινάριο είναι δωρεάν, έχει διάρκεια ένα σαββατοκύριακο και οι συμμετέχοντες σε αυτό έχουν στη διάθεσή τους όλο το υλικό του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική και έντυπη έκδοση καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης. Το επόμενο εκπαιδευτικό σεμινάριο το οποίο απευθύνεται σε περιθάλποντες - φροντιστές θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Φεβρουαρίου σε αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου του Ιδρύματος Νεομάρτυρα Γεωργίου επί της οδού Πεντέλης αριθμός 16 στην Δροσιά Ιωαννίνων.
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.

Δείτε τις παρακάτω φωτογραφίες από την διεξαγωγή του σεμιναρίου Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016

      


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ 23 ΚΑΙ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Η Ε.Ψ.Ε.Π σας ενημερώνει ότι το Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο "θετική φροντίδα στην άνοια" με εισηγητή τον κ. Ευάγγελο Παππά, ψυχίατρο - ψυχοθεραπευτή και συμμετέχοντες, επαγγελματίες ευρύτερου χώρου της υγείας. Σας ενημερώνουμε ότι το επόμενο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Φεβρουαρίου  και απευθύνεται σε περιθάλποντες (φροντιστές) ατόμων με άνοια. Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την υπεύθυνο επικοινωνίας του σεμιναρίου. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Δείτε τις παρακάτω φωτογραφίες από την διεξαγωγή του σεμιναρίου 23 και 24 Ιανουαρίου 2016

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2016      ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το πρώτο σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 23 Ιανουαρίου (ώρα 10:00 π.μ.) και την Κυριακή 24 Ιανουαρίου (ώρα 11:00) σε αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου του Ιδρύματος Νεομάρτυρα Γεωργίου επί της οδού Πεντέλης αριθμός 16 στην Δροσιά Ιωαννίνων. Οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται για την παρουσία τους. Θα ακολουθήσει και δεύτερο σεμινάριο, για το οποίο οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής.

Για να δείτε το τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου σε ψηφιακό χάρτη επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ίδρυμα Νεομάρτυρα Γεωργίου ΙωάννιναΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΘΕΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΑ"

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – Ε.Ψ.Ε.Π. Ενημερώνει ότι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Φορέα κ. Παππάς Ευάγγελος, ψυχίατρος-ψυχοθεραπευτής, συμμετείχε και πιστοποιήθηκε ως εκπαιδευτής στο εκπαιδευτικό σεμινάριο “Train the Trainer” («Εκπαίδευση Εκπαιδευτών»), που διοργάνωσε η Παγκόσμια Εταιρεία Νόσου Alzheimer (ADI) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών (Alzheimer Hellas) και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις 19 και 20 Δεκεμβρίου 2015 στη Μονάδα Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer (Αγία Ελένη) Θεσσαλονίκης.

Στόχος του εν λόγω πρωτοποριακού σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση ειδικά επιλεγμένων επιστημόνων για την  άνοια οι οποίοι με τη σειρά τους θα εκπαιδεύσουν δωρεάν 1000 περιθάλποντες και 600 επαγγελματίες υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο του στόχου τής κατά το δυνατόν μεγαλύτερης εθνικής γεωγραφικής κάλυψης του εκπαιδευτικού προγράμματος, την εκπαίδευση αριθμού 100 περιθαλπόντων (φροντιστές ατόμων με άνοια) και 60 επαγγελματιών υγείας (ιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κ.α.), οι οποίοι θα προέρχονται από την Περιφέρεια Ηπείρου, θα αναλάβει ο ειδικά επιλεγμένος και εκπαιδευμένος στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος Επιστημονικός Υπεύθυνος του φορέα κ. Παππάς Ευάγγελος. Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί πιστοποίηση εκπαίδευσης, ενώ, στους επαγγελματίες υγείας, επιπλέον, θα αναγνωριστούν μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υποστηριχτεί από την Ε.Ψ.Ε.Π., θα διαρκέσει 2 ημέρες και θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2016. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Για την άμεση εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα, στο οποίο θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, καθώς και για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι περιθάλποντες ή επαγγελματίες υγείας μπορούν είτε να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες, από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 14:00 μ.μ., αυτοπροσώπως στο γραφείο της Ε.Ψ.Ε.Π. (Καλούδη 8β΄, 2ος όροφος) ή στο τηλέφωνο 26510-39820 (αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας, κα Νούσια Μαρία, Ψυχολόγος), είτε να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: epsep_ioa@yahoo.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους:
Πρόσκληση
Αίτηση
Δελτίου Τύπου
logos
w3c xhtml   w3c css Validator tool
Copyright © 2012 ΕΨΕΠ Powered by OmegaTech